ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ชัยดำรงค์

J. DUMRONG SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000614
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 629 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้