ห้างหุ้นส่วนสามัญ นพรัตน์การค้าสุกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001764
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 183-193 ตรอกโปริสภา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)