ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนสุนไถ่

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนสุนไถ่ (ID: 0102471000010) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/10/2471 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 993 ถนนคลองบางหลวง แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102471000010
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/10/2471 พ.ศ.
(95 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
11/10/1928 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง