ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี สหายสหะไทย

SAHAI SAHATHAI RICEMILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005562
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 38 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว