ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯ ไทยสงวน

BANGKOK THAI SANGUAN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯ ไทยสงวน (ID: 0103503005004) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/7/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1089/1-2 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503005004
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/7/2503 พ.ศ.
(64 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
4/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง