บริษัท ทีพี มอเตอร์ อุตสาหกรรม เซอร์วิส จำกัด

T P MOTOR INDUSTRY SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561215832
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2561 พ.ศ. (5 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/12/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 116,118 ซอยร่มเกล้า 24 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า