บริษัท พีพี เมคคานิค บางกอก จำกัด

PP MECHANIC BANGKOK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560066736
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/4/2560 พ.ศ. (7 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
24/4/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 132 ซอยไมตรีจิต 16 ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า