บริษัท เจนโนเทค คอร์เปอเรชั่น จำกัด

GENOTEQ CORPORATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562159570
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2562 พ.ศ. (4 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
13/9/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2 , 4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า