บริษัท เลิศทวีการ จำกัด

LEARTTHAWEEKARN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560060959
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2560 พ.ศ. (7 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/4/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 24/71 ซอยรามอินทรา 34 แยก 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า