บริษัท เอส.เอ็น. พาวเวอร์ อีเล็กทริค จำกัด

S.N. POWER ELECTRIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559055181
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2559 พ.ศ. (8 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
31/3/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 56/30 ซอยคู้บอน 27 แยก 37 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า