บริษัท กู๊ดนิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GOOD NEW ENGINEERING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559064466
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2559 พ.ศ. (8 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
22/4/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 153/295 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง