บริษัท วีรัน 24 เซอร์วิส จำกัด

VRUN 24 SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560098573
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2560 พ.ศ. (6 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/6/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 775/130 ถนนนิมิตใหม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า