บริษัท วันทา คอนสตรัคชั่น ซิสเท็ม จำกัด

WANTA CONSTRUCTION SYSTEM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560068445
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2560 พ.ศ. (7 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
25/4/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 79/69 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-44 (ม.ชัยพัฒน์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า