บริษัท นิลาม มักมอ (ประเทศไทย) จำกัด

NILAM MAKMUR (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547135061
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
4/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32/14 หมู่ที่ 6 ซอยสหกรณ์ 5 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น