ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรฮะเชียง

HAH CHIANG SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรฮะเชียง (ID: 0103502000726) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/2/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 801 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 24,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502000726
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/2/2502 พ.ศ.
(65 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
24,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง