ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงศิริ

QUANSLEY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000617
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 326 ซอบเซนหลุยส์ 3 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น