ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรฮับเฮงเส็ง

HAH HENG SENG SAW-MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003434
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 217 ก. ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางอ้อ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น