ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกลับเบอร์

BANGKOK LUBBER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002535
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 29/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น