ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฑฒนะพาณิชย์

PHATANA PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002061
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 ฑ/1 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น