ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทงไทยเทรดดิ้ง

TONG THAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002861
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 993-995 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น