ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีสวัสดิ์

D. SAWATDE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003261
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 149/1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น