ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย-มาลายา

THAI MARAYA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003888
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 153 ชั้น 2 ตรอกอิศรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น