ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์กุล

SAWASDI KUL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003752
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 132 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น