บริษัท ไทย-ออสท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด

THAI-AUST INTER CORP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537121092
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2537 พ.ศ. (29 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/10/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 371/3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว