ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮะล้ง

GUAN HAH LONG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003619
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/10/2494 พ.ศ. (72 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/10/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 652 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว