ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวสากล

INTERNATIONS RICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500001635
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 82-84 ตรอกกับตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว