ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเจริญไทย

CHAROEN THAI FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103505008604
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/12/2505 พ.ศ. (61 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
20/12/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 42 ซอยสุคนธชาติ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น