ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแคนส์

SIAM CANS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103519002654
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2519 พ.ศ. (48 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/2/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 101 หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น