ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรพงศ์การช่าง

JIRAPONGKARNCHUNG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533023582
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
23/8/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 89 ถนนจรัสเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น