ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียทินโลหะกิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524024164
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/12/2524 พ.ศ. (42 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/12/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/19 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น