ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานสหไทยการภาชนะ

UNITED THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518019219
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2518 พ.ศ. (48 ปี 5 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/12/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น