ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วน ฮง อินดัสเทรียล

YUAN HONE INDUSTRIAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535058014
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2535 พ.ศ. (31 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/11/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 149/224 หมู่ที่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น