ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ โพอิสิส

DESIGN POIESIS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103543014951
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2543 พ.ศ. (23 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/6/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 29/94 หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น