ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมเกียรติขจร

KIAT KHAJORM INDUSTRY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103519018151
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2519 พ.ศ. (47 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/10/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 5/12 ซอยเจริญสุข ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น