ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม แคน

K. M. CAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529029776
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2529 พ.ศ. (37 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/12/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 22 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น