ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.บล็อค

S.T.K. BLOCK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547027372
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/108 หมู่บ้านสิวารัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น