ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหที.แอล.เทร็ดดิ้ง

TAI SENG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
13/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1162 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว