ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีบราเดอร์ส

SEHLI BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000258
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 43,43/1,43/5,43/6,43/7 ตรอกไกร ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า