ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี้ยเฮียบเซ้ง

SIA HCAP SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001976
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 279,281 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า