ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮั้ว

KIM HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005236
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 252-254 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า