ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงกลาง

TRONG KLANG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงกลาง (ID: 0103498000780) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/6/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 109 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498000780
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/6/2498 พ.ศ.
(69 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
14/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
46411 การขายส่งด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง