ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮวดจั่น

SENG HUAT CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000654
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2497 พ.ศ. (70 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/2/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 35 ถนนเพาะพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า