ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮัวลุ้ง

HUA LUNG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000496
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
25/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 15 ตรอกโรงพิมพ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า