ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีพานิชกิจ

SERI PHANICH KIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001598
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 124 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า