ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี้ยงเชียง

SIANG CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004454
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 48 ถนนเพาะพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า