ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วนฮั้ว

CHUAN HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003639
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 150 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า