ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์กรณ์

PRADIT KORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000797
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 276-278 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า