ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเมืองทอง

THE GOLD CITY CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเมืองทอง (ID: 0103502003148) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/6/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 197 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502003148
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/6/2502 พ.ศ.
(65 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
22/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง