ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะก่อสร้าง

KRISANA CONSTRUCTION LIMITED PARTNESHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003802
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
13/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 283/3-4 ถนนสุริวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น