ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะกิจ

THANAKIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005732
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 283-285 ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น